Gå til hovedindhold

Betingelser 4

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 49 år, der i maj 2008 debuterede medsclerose, og jeg har været sygemeldt fra mit arbejde, som social og sundhedsassistent på et sygehus, lige siden. Det er dog allererede fast konstateret, og jeg har således fået udbetalt forsikringssum fra kritisk-syge.

Denne sommer har været ret slem med 5 attakker. De sidste 2 uger er det dog gået stille og roligt den rigtige vej, og jeg kan nu gå korte strækninger uden stokke.

Da min neurolog dog ikke på nuværende tidspunkt, kan komme med nogen prognose for min sygdom, og derfor heller ikke kan sige noget om hvornår jeg eventuelt kan påbegynde mit arbejde, er jeg nu i den situation at jeg sandsynligvis bliver afskediget i næste måned (jeg skal til omsorgssamtale senere på ugen).

Jeg kunne i den forbindelse godt tænke mig at høre lidt om reglerne/mulighederne på dette område: Hvor lang tid med sygdom, skal der for eksempel gå, før man eventuelt kan komme i betragtning til et flexjob? Jeg spørger om dette, så jeg eventuelt kan forhøre mig, om mulighed for dette på mit nuværende arbejde, til omsorgssamtalen. Det kunne jo være rart at arbejde et sted hvor man er kendt.

Svar

Du skriver, at du har været sygemeldt siden maj 2008. Jeg går derfor ud fra, at du er kontaktet af din kommunes sygepengeafdeling, dels med henblik på udfyldelse af oplysningsskema dels med hensyn til opfølgningssamtale. I modsat fald vil jeg anbefale dig at kontakte din kommune med henblik på en opfølgningssamtale.

Kommunen har mulighed for at iværksætte afprøvninger, når du er klar til det - og du har også selv mulighed for delvis at genoptage dit arbejde, såfremt du har mulighed for det.

Hvorvidt din arbejdsgiver påtænker afskedigelse ved vi jo ikke, men jeg forudsætter også, at du er tilbudt at have nogen med dig til samtalen. Jeg vil under alle omstændigheder anbefale dig at have en person med dig, det kunne eventuelt være en repræsentant fra din faglige organisation. De faglige organisationer er som hovedregel gode at have med, både med hensyn til samtaler på arbejdspladsen, og også ved opfølgningssamtaler i kommunen.

På nuværende tidspunkt er det nok svært at sige noget om berettigelse til fleksjob, du er jo stadig fuld sygemeldt, og hvordan det videre forløb bliver, ved vi ikke.

Kommunen skal - forinden der tages beslutning om eventuel berettigelse til fleksjob - vurdere din arbejdsevne og mulighederne for eventuel omskoling. Der skal i den forbindelse udarbejdes en såkaldt ressourceprofil. Du kan læse nærmere herom på www.minarbejdsevne.dk, ligesom jeg også vil anbefale dig at rekvirere pjecen om fleksjob, som er udgivet af Det Centrale Handicapråd, se www.dch.dk.

På Scleroseforeningens hjemmeside findes også forskellige Faktasider, der beskriver betingelser for diverse sociale ydelser, ligesom du også har mulighed for at kontakte den socialkonsulent, som er tilknyttet det område, hvor du bor. Navn og træffetid finder du også på hjemmesiden.

&#160