Gå til hovedindhold

Betingelser 4

Spørgsmål

Jeg fik af vide, at jeg, når jeg har sclerose, kan få befordringsfradrag til den høje takst, jf. ll § 9 D.

Jeg ville så ændre min årsopgørelse for 2007 og 2006, men da siger SKAT til mig, at jeg kun kan få befordringsfradraget efter ll § 9 D, hvis jeg er så syg at jeg ikke kan benytte offentligt transportmiddel. Er det rigtigt?

Det synes jeg slet ikke, at jeg kan læse nogen steder i loven. Som jeg læser der, skal man "bare" have en kronisk sygdom (der står også, at hvis man har en kronisk sygdom, er det uafhængigt at om man har merudgifter til transport).

Håber du kan hjælpe mig med at få afklaret dette.

Svar

Befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 D er for personer med særlige udgifter ud over det almindelige befordringsfradrag. Udgifterne skal være en følge af invaliditet eller kronisk sygdom.

Konkret kunne det være, at man ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler på grund af manglende mulighed for at cykle, gå til station, ikke magte at vente ved busstop (kulde med helbredsmæssige gener), træthed ved lang transporttid, udgift til 1. kl. på grund af behov for altid at have en siddeplads og lignende.

SKAT har ret i, at der skal være særlige og ekstra udgifter. SKAT vil oftest anmode om lægelige oplysninger og her skal du være opmærksom på, at journaludskrifter fra neurologisk afdeling næppe indeholder oplysninger, som kan bruges i denne forbindelse.

Såfremt SKAT beder om lægelig dokumentation skal du bede om, at det konkret gøres gældende hvilke oplysninger, der ønskes. Et eventuelt honorar til lægen skal du være forberedt på, at du selv skal afregne.