Gå til hovedindhold

Betingelser 3

Spørgsmål

Jeg er lidt forvirret, så håber du kan hjælpe mig med at besvare følgende spørgsmål: Jeg har flere gange talt med min sygeplejerske om at gå ned i tid (fleksjob).

Jeg fik konstateret sclerose for 4 år siden, har det okay og arbejder 37,5 timer ugentligt, men det sidste år er jeg blevet mere træt over middag, og derfor har sygeplejersken opfordret mig til at søge fleksjob.

Sygeplejersken kontaktede så socialrådgiveren på sygehuset, som jeg var til samtale med i fredags. Mit ønske med hensyn til fleksjob er at gå 10 timer ned i tid om ugen. Socialrådgiveren sagde i den forbindelse at fleksjob normalt var halv tid, men hun ville sætte det igang.

Min forvirring bunder så lidt i at jeg havde forstået på sygeplejersken at der var patienter som mig, der var på fleksjobs på 3/4 tid - og ikke halv tid.

Tror du det kan lade sig gøre for mig at komme på 3/4 tid? Min arbejdsplads er indforstået.

Svar

Jeg forstår det sådan, at sygeplejersken på neurologisk afdeling (hvor du er tilknyttet) har anbefalet dig ændringer i dine arbejdsforhold, og som følge heraf har formidlet kontakt til socialrådgiveren på afdelingen.

Først vil jeg anbefale dig at tage udgangspunkt i, at du har problemer med at passe dit arbejde. Hvorvidt det handler om revalidering, fleksjob eller andre muligheder vil være op til kommunen at vurdere efter en afklaring af din arbejdsevne. Kommunen er forpligtet til at vurdere din arbejdsevne - du kan se nærmere herom på www.minarbejdsevne.dk  Kommunen skal i denne sammenhæng udarbejde en såkaldt ressourceprofil, hvor dine ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet bliver klargjort.

Reelt er der jo ingen, der på nuværende tidspunkt kan vurdere hvor meget eller hvor lidt, du er i stand til at arbejde - og det vil bero på en nærmere afklaring.

Taler vi om fleksjob kan der ydes løntilskud til arbejdsgiver på enten 50% eller 2/3 af fagets mindste overenskomstmæssige løn. Du skal være opmærksom på, at evt. aftaler om nedsat tid ikke skal vurderes nøjagtigt i forhold til lønrefusionen. Der kan udmærket være andre skånehensyn, såsom andre arbejdsopgaver, pauser i løbet af arbejdsdagen og lignende, der vil være afgørende for afklaringen og den efterfølgende afgørelse.

Jeg vil anbefale dig at rekvirere pjecen om fleksjob udgivet af Det Centrale Handicapråd og beskæftigelsesministeriet - kan hentes på www.dch.dk.

Se også Scleroseforeningens om fleksjob.

&#160