Gå til hovedindhold

Betingelser 3

Spørgsmål

Jeg har, for et par måneder siden, fået konstateret sclerose og bliver behandlet med Avonex. Udover det, passer jeg mit arbejde som jeg plejer og det har jeg tænkt mig at blive ved med.

Et af mine symptomer, er at jeg bliver meget træt til tider. Derfor tænkte jeg på, om jeg mon kunne være berettiget til det befordringsfradrag der omtales her på hjemmesiden, samt hvordan jeg finder ud af det?

Svar

For at kunne gøre brug af befordringsfradrag, efter Ligningslovens § 9 D, skal du godtgøre, at du har særlige og større udgifter til befordring mellem hjem og arbejde begrundet i din kroniske sygdom. Eksempelvis, at du ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler (cykle til station, busstop og lignende).

Du skal kontakte SKAT med oplysninger om hvilke særlige udgifter du har til og fra arbejde. SKAT vil typisk anmode om en form for lægelig dokumentation. Det er vigtigt, at SKAT konkret oplyser dig om, hvilken form for dokumentation og indhold, som de ønsker.

Det vil - som udgangspunkt - ikke være tilstrækkeligt med journalnotater fra neurologisk afdeling. Journaloplysningerne indeholder ofte en del informationer, som ikke er relevante til skattevæsenets brug. Såfremt lægen kræver honorar for udfærdigelse af en attest til dig må du være forberedt på, at du selv skal afregne beløbet.

Skulle fradraget ikke blive godkendt, skal du være opmærksom på, at du skal have en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning.