Betingelser 2
d. 22 november 2009

Er der mulighed for at få betalt en uddannelse igennem kommunen?

Jeg har en meget stor interesse i kost og sundhed, både privat men også med henblik på eventuelt at komme til at arbejde inden for området. Igennem en højskole kan jeg tage en kostpilotuddannelse, som foregår 100% online.

Vil det være muligt at få økonomisk støtte til dette?

Jeg er lige startet i afklaringsforløb, med henblik på fleksjob.

Det er selvfølgelig svært for mig at sige noget konkret om dette. Jeg hæfter mig ved, at du er startet i afklaringsforløb med henblik på fleksjob og undrer mig så over, hvorfor uddannelse/omskoling ikke har været på tale. Jeg forstår på dit spørgsmål, at du gerne vil arbejde inden for området med kostvejledning. Jeg er så usikker på, hvorvidt kostpilotuddannelsen er tilstrækkelig til at søge beskæftigelse inden for området.

Forinden der tages stilling til fleksjob skal mulighederne for revalidering være udelukket og om de er det for dig, kan jeg ikke vide.

Reglerne om revalidering fremgår af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Det fremgår af lovbemærkningerne til revalideringsbestemmelserne, at "det præciseres, at tilrettelæggelsen af revalidering kan ske under hensyn til revalidendens egne ønsker til fremtidig beskæftigelse, og at der med revalideringen så vidt muligt sigtes mod en ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår og ellers beskæftigelse på særlige vilkår fx fleksjob".

Jeg går ud fra, at du har fået udarbejdet en ressourceprofil, hvor omskoling har været omtalt.

Helt konkret vil jeg anbefale dig at tage en samtale med din sagsbehandler, med henblik på tilrettelægning af dit fremtidige arbejdsliv.

Skrevet d. 22 november 2009