Betingelser 11
d. 30 januar 2011

Jeg er lige gået i gang med et arbejdsprøvningforløb. De har sagtm at de gerne vil give mig en fast stilling, hvis ansøgning om fleksjob kan komme på plads. Det er en arbejdsplads jeg er særlig glad for - problemet er at kommunen er ikke verdens hurtigst dyr, de tager deres tid.

Jeg har sagt til min nuværende "arbejdsgiver" at jeg gerne vil fortsætte på pladsen på den nuværende økonomiske ordning (sygdagpenge), men det kan de ikke gøre, fordi jeg ikke er forsikret når min arbejdsprøvning udløber.

Kan jeg så eventuelt overgå til revalidering indtil tingene er diskuteret færdig fra kommunens side? Og hvad gøre jeg nu? Arbejdspladsen har jo sagt at de gerne vil have mig, jeg har sagt at jeg gerne vil være der.

Jeg har før været på revalidering, så det skulle være nemt at samle de relevante papirer igen og det vil gør det nemmere for arbejdspladsen at forsikre mit tilstedværelse.

Du skriver, at du er i gang med et afprøvningsforløb, som jeg formoder er iværksat efter beskæftigelsesindsatslovens kap. 10. Jeg forstår, at aftalen er af en vis varighed, og at du på nuværende tidspunkt sammen med arbejdsstedet har afklaret, hvilke arbejdsopgaver og arbejdstid du magter. Jeg må gå ud fra, at der er afholdt et opfølgningsmøde med kommune, dig og arbejdssted, hvor den fremtidige planlægning har været drøftet.

Hvorvidt kommunen med de nuværende oplysninger kan afgøre, om du er berettiget til visitering til fleksjob, ved jeg ikke.

Du vil gerne fortsætte på arbejdspladsen også efter endt arbejdsprøvning - uden honorering fra arbejdsgiver, men med fortsat udbetaling af sygedagpenge.

I givet fald er det kommunens afgørelse og ikke en aftale du og arbejdssted kan indgå, uden kommunens accept.

Det er korrekt, at der også er nogle forsikringsmæssige forhold, der skal tages i betragtning, idet du ved arbejdsprøvning er omfattet af kommunens forsikring.

Jeg kan derfor ikke anbefale dig at fortsætte uden klare aftaler med din kommune.

Det er muligt, at sagsgangen i kommunen er lidt træg, men udgangspunktet er, at din kommune også gerne ser en afklaring af om du fortsat skal modtage sygedagpenge eller overgå til anden ordning.

Hvis din arbejdsgiver er interesseret i at ansætte dig på særlige vilkår tænker jeg, at det nok ville være en ide, om arbejdsgiveren kontaktede sagsbehandleren i kommunen for nærmere drøftelse af evt. muligheder.

Revalidering er som sådan ikke nogen mulighed, som jeg forstår din nuværende situation.

Skrevet d. 30 januar 2011