Gå til hovedindhold

Betingelser

Spørgsmål

Jeg er en scleroseramt kvinde på 32 år. Jeg er ansat i et fleksjob på 15 timer om ugen. Jeg har valgt at søge om børnepasningsorlov på min datter i et ½ år - dels for "at lade batterierne op" og dels for at finde ud af, om jeg trives bedre med min sclerose, hvis jeg ikke skal på arbejde. I forvejen mærker jeg ikke meget til den, ud over at mit energiniveau er temmelig lavt de dage, jeg har været på arbejde. De dage får hus lov at være hus, og der kan højst blive tale om, at der bliver lagt vasketøj sammen.

Hvordan vil du mene mine chancer er, for at få tilkendt førtidpension?

Svar

Det lyder som en fornuftig beslutning med børnepasningsorlov, så du kan finde ud af, hvordan du så vil have det. Du skriver ikke noget om, om du modtager anden form for hjælp fra din kommune end dit fleksjob. Jeg tænker på om du har drøftet muligheden for merudgiftsydelse, praktisk hjælp el. lign. Selvfølgelig ved jeg ikke om du kan være berettiget, men jeg mener, at det er vigtigt at få undersøgt, om der er muligheder for at aflaste dig i dagligdagen.

Hvorvidt du vil være berettiget til en førtidspension vil bero på en konkret vurdering i din kommune. Din ressourceprofil (arbejdsevnevurdering), som i sin tid blev udarbejdet i forbindelse med dit fleksjob, skal ajourføres. Det er først, når det er afklaret om du har nogen form for arbejdsevne tilbage, at førtidspension kommer på tale. Jeg vil derfor anbefale dig, at kontakte din sagsbehandler i kommunen for nærmere rådgivning om, hvordan du i givet fald skal forholde dig.