Betingelser
d. 22 november 2009

Jeg vil gerne vide, hvordan jeg skal forholde mig til min næste samtale med min socialrådgiver.

Jeg er flyttet til Danmark i december 2007, efter at have arbejdet som nanny i 6 år i London. Jeg slutter nu min barsel, med mit andet barn, her i august. Jeg er i øjeblikket på starthælp.

Jeg blev syg under min anden graviditet, for 16 måneder siden, og har været meget syg og svært handicappet siden - hvilket er grunden til at vi nu bor i Danmark. Jeg er dog bedre nu, men det går lidt langsomt.

Jeg er uddannet i en sportsbutik ,men har ikke arbejdet med faget i 10 år, og fysisk tror jeg ikke det kan lade sig gøre. Jeg ville gerne omskoles, hvis muligt, måske til socialrådgiver eller lignende.

Hvor kan jeg læse om mine rettigheder og muligheder? Jeg vil jo gerne møde velforberedt op til mødet.

Det kan være at det slutteligt lige skal siges, at jeg stadig er meget mærket af sygdommen, men starter ny medicin, så


håber jeg får bedre snart.

Det gælder for modtagere af kontanthjælp/starthjælp, at der skal ske en løbende opfølgning på sagen.

Det fremgår af aktivlovens § 12b, at "kommunen har pligt til at vurdere, om der for en sygemeldt, der har ansøgt om eller modtager hjælp efter § 11, er behov for at udarbejde en plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet".

I forbindelse med ophør af din barselsorlov skal der således tages stilling til, hvorvidt din arbejdsevne er truet. I den forbindelse skal der også udarbejdes en ressourceprofil - se nærmere på www.minarbejdsevne.dk, samt under andre besvarelser om emnet.

Revalidering/omskoling kommer på tale, når andre erhvervsrettede aktiviteter ikke anses for tilstrækkelige. Reglerne her, fremgår af aktivlovens § 46.

Husk, at du har ret til aktindsigt og til at have en person med dig til samtalen i forvaltningen.

Skrevet d. 22 november 2009