Gå til hovedindhold

Betingelser

Spørgsmål
Jeg har hørt, at man som kronisk syg kan få et tilskud hver måned. Gør dette sig også gældende for sklerosepatienter? Og i så fald: Hvordan fungerer det?
Svar

Jeg opfatter dit spørgsmål sådan, at du spørger om mulighed for dækning af merudgifter efter lov om social service § 100. Her er der mulighed for dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, til personer mellem 18 - 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det handler ikke om diagnose, men om funktionsevnen.

Du kan læse mere på Scleroseforeningens hjemmeside under => . Hvis du tænker på kronikerreglen vedrørende medicintilskud, vil du også kunne finde oplysninger om dette emne under , .