Gå til hovedindhold

Betaling af pensionsbidrag

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål om indbetaling til pension efter de nye fleksjobregler. Jeg er i fleksjob på gammel ordning 20 timer om ugen til 33.000 kr. pr. måned og 5750 kr i pension, hvoraf en tredjedel er min egenbetaling over lønnen. Jeg skal nu i nyt fleksjob efter den nye ordning. Min løn og pension falder væsentligt pga. den nye reform. Mit spørgsmål er, om jeg selv må betale ind til pension, så jeg opretholder mit nuværende indbetalingsniveau? Jeg synes, jeg på et tidspunkt læste, at det jeg evt. indbetaler vil blive modregnet i flekslønstilskuddet? Det er svært at finde rundt i reglerne, så jeg håber, I kan hjælpe.

Svar

Først vil jeg anbefale dig at kontakte dit pensionsselskab, for at høre om man derfra har mulighed for præmiefritagelse, eller hvordan deres regler for evt. løbende udbetaling er. Jeg nævner det med præmiefritagelse og evt.
løbende udbetaling fordi det rent faktisk forholder sig sådan, at nogle pensionsselskaber har nogle muligheder, som oftest ikke bliver undersøgt.
Pensionsselskabet kender forventeligt jo ikke din personlige situation.

Hvad du i givet fald foretager dig med hensyn til indbetaling til pensionsordninger, er din private sag. Jeg går ud fra, at du er opmærksom på skattefradragsregler.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 811 af 27.6.2014 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud vedrørende beregning af og fradrag i fleksløntilskud

§ 3. Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiveren.

Stk. 2. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af lønindtægten, indtil indtægten inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 13.446 kr. (2014-niveau). For den lønindtægt, der ligger over 13.446 kr. (2014-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

Stk. 3. Fleksløntilskuddet efter stk. 2, og løn udbetalt af arbejdsgiveren, jf. § 1, nr. 1, kan tilsammen højest udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling, jf. arbejdsgiverens oplysning herom. Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Ved pensionsbidrag forstås - pensionsbidrag som led i et ansættelsesforhold - og altså ikke en privat indbetaling.