Gå til hovedindhold

Berettigelse, beregning

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose i 20 år og er efterhånden ved at være så dårlig, at jeg desværre må spekulere i at stoppe med mit dejlige firma, som jeg har drevet halvtids de sidste 7 år.

Mit spørgsmål går på følgende: Hvis jeg søger og får fuld pension, må jeg så arbejde et par timer ved siden af, når jeg kan?

Svar

Du skriver ikke noget om du pt. er i fleksjob i eget firma. Det fremgår heller ikke hvorvidt du har tegnet sygeforsikringsordning for selvstændige. Måske er der andre muligheder for dig.

Som sådan søger du ikke selv pension fra kommunen. Det er kommunen, der efter vurdering efter arbejdsevnemetoden, der afgør om der er grundlag for at rejse sag om førtidspension. Der findes flere besvarelser om dette emne i panelet.

Såfremt du tilkendes pension, vil pensionen blive beregnet i forhold til eventuel samlever/ægtefælles indkomst og egne indkomster ved siden af den offentlige pension. Der er derfor som udgangspunkt ikke noget til hinder for at have en mindre arbejdsindtægt ved siden af en tilkendt førtidspension.

Indtægten skal oplyses til kommunen og kommunen skal "holde sig underrettet om pensionistens forhold med henblik på at kontrollere, om der fortsat er ret til den tilkendte pension".

Det handler om, at kommunen kan træffe afgørelse om frakendelse af pensionen, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Det er muligt at beregne en førtidspension på  https://pensionsguiden.borgerservice.dk/.