Gå til hovedindhold

Berettigelse 5

Spørgsmål
Jeg har fået diagnosen DS, men har til min forundring, fået afslag på invalidepension fra min pensionskasse, der ikke mener at jeg har mistet 2/3 arbejdsevne. Dette er i modsætning til min neurologs vurdering, der lyder på at jeg burde tilkendes invalidepension. Efter hendes speciallægeerklæring burde pensionskassen ikke være i tvivl, husker jeg hun sagde.

Pensionskassen vurderer mit erhvervsevnetab som værende lige under de 2/3, som kræves for at de tildeler mig invalidepension. De træffer denne afgørelse kun fokuseret på mine fysiske gener, lammelser m.v., hvorfor de ikke medtager den psykiske side, såsom svækket koncentrationsevne, hukommelse m.v.

Har du nogen gode forslag til hvad jeg kan gøre, i denne situation?
Svar
Det er pensionskassen, som afgør, hvorvidt deres betingelser for udbetaling er opfyldt. Det er derfor ikke din neurolog, der kan afgøre det, men neurologen skal udtale sig om din helbredsmæssige situation, diagnose, prognose, behandlingsmuligheder m.v. Pensionskassen bør dog lægge samtlige oplysninger til grund og ikke kun uddrage enkelte forhold i erklæringen.

Du skriver ikke noget om, hvorvidt du aktuelt er sygemeldt, ledig eller i gang med afklaring i det kommunale system. I givet fad kunne kommunale akter måske afklare nogle af spørgsmålene.

Jeg går ud fra, at du har fået aktindsigt - hvis ikke vil jeg anbefale dig at bede om kopi af samtlige akter i sagen. Du vil herefter have mulighed for at redegøre for din aktuelle situation, med henblik på konkret afklaring af om betingelserne kan være opfyldt.