Gå til hovedindhold

Berettigelse 2

Spørgsmål

Jeg har følgende spekulationer, som jeg håber du kan hjælpe mig med at få afklaring omkring:

Jeg er ansat i et flexjob som lærer - har opgaver, som jeg lige magter – og med glæde. I disse nedskæringstider, er de opgaver jeg varetager, opgaver som jeg ved, man først skærer i.

Nu tænker jeg: Er det muligt at have nedsat timetal, når man er i flexjob? I så fald ville det vel betyde at jeg ville få en lavere løn, men jeg skulle så også undervise i færre timer.

I øjeblikket modtager jeg halv invalidepension fra Lærerenes Pension samtidig med min løn.

Jeg overvejer at søge fuld invalidepension fra Lærerens Pension, hvis jeg kommer til at benytte mig af ovenstående - altså nedsat timetal - for at økonomien kan klares.

Jeg er i tvivl om, hvordan de vil genoverveje min sag?

Med til historien hører også, at jeg er blevet dårligere, rent fysisk, siden jeg startede i flexjobbet.

Svar

I et fleksjob er mulighed for tilskud til arbejdsgiver på enten 50% eller 2/3 af fagets minimalløn. Hvis der på nuværende tidspunkt udbetales løntilskud med 2/3 er det op til arbejdsgiver at vurdere, hvorvidt et mindre timetal er foreneligt med lønandelen, som arbejdsgiver står for.

Fuld invalidepension fra Lærernes Pensionsordning vil bero på en vurdering derfra. Kommunen vil i givet fald vurdere eventuel berettigelse til offentlig pension.

Hvorvidt Lærernes Pensionsordning vil acceptere arbejde inden for lærerarbejdet, efter fuld pensionering, skal afklares direkte med Pensionsordningen.