Gå til hovedindhold

Beregning/modregning

Spørgsmål
Jeg rådes af min bank til at indsætte 100.000 kr. på min ratepension, men hvad bliver modregnet i den førtidspension, som jeg måske bliver sendt på, når jeg bliver 60 år?
Hvad er modregningsprocenten?
Min ratepension er bundet af en aftale med banken, der betyder store strafgebyrer til banken for at hæve i utide dvs, før jeg fylder 67 år. Vil ratepensionen alligevel blive modregnet i evt. førtidspension?
Modregnes ratepensionen selvom den ikke hæves?
Svar
Når din bank har rådet dig til at tegne en ratepension er det også deres opgave at vejlede dig om konsekvenserne omkring skat og pensionering. Banken råder over beregningsprogrammer i forhold til offentlig pension ligesom jeg også formoder, at de er bekendt med din og hvis du er gift/samlevende også din ægtefælle/samlevers økonomi, der kan få indflydelse på beregning af førtidspension/folkepension.  

Banken er også i stand til at vejlede dig om evt. indflydelse på beregning af efterløn, såfremt du måtte være omfattet af denne ordning og har mulighed for at gøre brug af denne.