Gå til hovedindhold

Beregning, provenu

Spørgsmål
Jeg har en totalskadet handicapbil uden gæld, som er ældre end 6 år. Jeg står derfor nu og skal til at lave en ny ansøgning, som jeg tænker først at lave d. 1. oktober 2010 (jf. bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. Gældende fra 1 oktober 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133324).

Kan jeg, i den forbindelse, bruge forsikringssummen til at betale merudgiften til en dyrere bil, eller skal forsikringssummen først bruges til at betale det rentefri lån og dernæst til et eventuelt ekstrabevilget rentefrit lån?
Svar
Det fremgår ikke af dit spørgsmål om du ved køb af din nuværende bil har købt dyrere bil end bevilget. Jeg tager som udgangspunkt, at det har du ikke.

Pr. 1.10.2010 ligestilles behandling af provenu (uanset om det drejer sig om almindeligt lån eller udvidet lån) ved salg af bil/erstatning fra forsikringsselskab. Det betyder, at nettoprovenuet skal anvendes til afdrag på den nye bil.

I praksis handler det om, at provenuet skal anvendes til nedskrivning af den afdragspligtige del af lånet og såfremt der er yderligere beløb i overskud nedskrives den afdragsfrie del af lånet.

Du kan som følge heraf, ikke selv disponere over beløbet.

Sager om støtte til bil, som ikke er afgjort pr. 30.9.2010 vil blive behandlet efter reglerne efter 1.10.2010.

Efter reglerne pr. 1.10.2010 kan personer, som har købt dyrere bil end bevilget, disponere over en forholdsmæssig andel af provenuet.