Gå til hovedindhold

Beregning, for meget udbetalt pension

Spørgsmål
For at checke de beregninger kommunen har foretaget omkring min førtidspension, har jeg brugt pensionsguiden på www.borger.dk. Ifølge denne beregning er jeg imidlertid kommet frem til med nogle helt andre tal end kommunens tal.

Spørgsmålet er om renteudgifter i det hus vi bor i, har nogen betydning for den indtægt jeg bliver noteret for i beregningen af førtidspension?

Herudover har jeg også et andet spørgsmål, som vedrører afregning af en "gæld" knyttet til udbetaling af for meget pension (svageligheds-/tjenestemandspension fra min tidligere arbejdsplads). Sagsbehandleren anfører at jeg skal betale et netto beløb tilbage på 55.493 kroner, men i sidste mail er beløbet ændret til 80.000 kroner, hvilket er bruttobeløbet incl. skat.

Kan det virkelig være rigtigt, at jeg også skal betale den skat, som kommunen trak før jeg fik nettobeløbet(det vil sige to gange skat)? De 80.000 kroner har jeg jo slet ikke modtaget, men derimod "kun" de 55.493 kroner.
Svar
Renteudgifter reducerer ikke beregningsbeløbet, det vil sige det nedsætter ikke beregningsbeløbet vedrørende din tjenestemandspension. Reglerne om beregning af førtidspension efter 1.1.2003 fremgår af lov om social pension § 32a.

Den tilbageholdte skat skal selvfølgelig også reguleres. Hvis pensionskontoret ikke kan vejlede dig herom, skal du rette henvendelse til SKAT.

Kommunen skal gennemgå beregningen med dig, så der ikke er misforståelser, ligesom du skal bede om skriftlige redegørelser med henvisning til lovhjemmel.