Gå til hovedindhold

Beregning af udgifter 2

Spørgsmål
Jeg har modtaget afslag på § 100. Jeg er i personkredsen, men har ikke udgifter nok.

Ingen af mine kørselsudgifter er medtaget, på nær mine udgifter til kørsel til fysioterapi og her er der modregnet prisen på det offentlige og dermed er beløbet i minus. Hvad der dog undrer mig er, at jeg modregnes i et 3 zoners kort, når der kun er 2 zoner mellem mig og min fysioterapeut. Der er også kun 5 km, så var jeg rask ville jeg tage cyklen og kun tage bussen i dårligt vejr. Og så ville jeg ikke betale for 3 zoner, når der kun er 2.

Hvorfor mener du, at jeg bliver modregnet i et 3 zoners kort, når der kun er 2 zoner? Udregnede kommunen det med 2 zoner, ville jeg have udgifter nok til at få § 100 igennem, så det er yderst belejligt for dem, at beregne med 3 zoner.

Når jeg skal anke, kan jeg så nøjes med at gøre opmærksom på dette og deres udregning? Eller skal jeg kommenterer alle punkter i min ansøgning?
Svar
Jeg kan regne ud, at din kommune har anvendt Ankestyrelsens principafgørelse C-31-06 ved beregning af befordringsudgiften. Ankestyrelsen har truffet principafgørelse 258-10 som supplement til afgørelsen. Beregningerne her omhandler merudgifter ved fritidskørsel i kassebil bevilget som hjælpemiddelbil.

Jeg går ud fra, at du kører til behandlinger i egen bil og vil derfor henvise til Ankestyrelsens principafgørelse 257-10 udsendt 23.12.2010, se http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/default.asp?pid=/principafgoerelser/aktuelle/aktive/2010/december/257-10.aspx. Her peges på, at statens laveste kørselstakst skal anvendes ved beregning af merudgift til kørsel til behandling.

I hvilken udstrækning det kan ændre på din beregning kan jeg ikke udtale mig om, men prøv at se på det.

Når du klager over en afgørelse og sagen sendes til Nævnet, kan Nævnet tage hele afgørelsen til vurdering, det vil sige også forhold, som du ikke har klaget over. Du behøver som sådan ikke at kommentere de øvrige beregninger af merudgifter, men Nævnet kan tage udgifterne op og såfremt Nævnet ikke finder, at udgifter, som er medtaget af kommunen kan godkendes, kan Nævnet bemærke dette i afgørelsen.