Gå til hovedindhold

Beregning af pension

Spørgsmål

Min mand er på fuld pension efter de nye regler. Er det rigtig forstået at pensionen ophører, når han fylder 65 år? Og hvis den gør, har han så slet ingen muligheder for hjælp, før han fylder 67 og kan få folkepension? Min mand maler lidt på hobby niveau - en gang i mellem kan han sælge et billede. Må han det? Og hvilke regler skal vi forholde os til i den sammenhæng?

Svar

Reglerne fremgår af § 37 i lov om socialpension "Personer, der har ret til førtidspension, overgår uden ansøgning fra den 1. i måneden efter at have nået folkepensionsalderen til at modtage folkepension".

Folkepensionsalderen er 65 år for personer, der er født før den 1.1.1954.
Det er muligt at beregne sin folkepensionsalder her.

Med hensyn til indtægter forholder det sig på samme måde for personer, der modtager folkepension som for personer, der modtager førtidspension. Skattepligtige indtægter skal oplyses både til Skat og Udbetaling Danmark. Jeg kan ikke rådgive om regnskabsmæssige forhold, men vil dog bede dig/jer om at være opmærksomme på, at der vel også kan være udgifter forbundet med indtægten. Her vil personer med mere regnskabsmæssig indsigt være hensigtsmæssige at rådgive sig hos.