Gå til hovedindhold

Beregning af løntilskud i fleksjob

Spørgsmål

Jeg havde fleksjob indtil 1/1-13, hvor den afdeling jeg arbejdede for blev lukket. Med andre ord er jeg nu på ledighedsydelse. Jeg kan ikke finde ud af hvordan den nye fleksjob-ordning virker. I mit gamle fleksjob fik jeg 25.000 kr. i løn og min arbejdsgiver fik 2/3 af det i løntilskud. Jeg valgte selv den løn, da den ikke ville påvirke min privat tegnede erhvervsevnetabs forsikrings udbetalinger. Alt var godt og jeg kunne arbejde ca. 12 timer pr. uge.

I den nye ordning kan man ikke få en fast månedsløn, men skal i stedet have en "timeløn" fra sin arbejdsgiver som suppleres med en eller anden sats (ledighedsydelse?) for de timer man ikke arbejder. Supplementet reguleres i forhold til mine øvrige indtægter op til ca. 30.000 pr. måned, hvor tilskuddet bortfalder. I praksis vil det betyde, at det rent faktisk ikke kan betale sig for mig at tage noget fleksjob, for eksempel 10 timer pr. uge x 200 kr. = 2000 x 4 uger = ca. 8000 kr. pr. måned. Tilskuddet ud over dette vil være 0 kr., da jeg får ca. 450.000 pr. år fra min privat tegnede erhvervsevnetabs forsikring.

Ud over dette vil der selvfølgelig også være omkostninger som f.eks. transport til og fra fleksjobbet. Med andre ord så vil jeg få signifikant mindre ud af at tage et fleksjob frem for at blive på ledighedsydelse. Jeg føler mig fanget. I den gamle ordning ville min erhvervsevnetabs forsikring ikke påvirke ledighedhedsydelsen/løntilskuddet, da jeg selv har tegnet den, og den er ikke kommet som konsekvens af overenskomster eller andet. Så tager jeg et fleksjob vil det koste mig nogle penge, og førtidspension for mig ville være 0 kroner på grund af min forsikring og min kones indtægt. Har jeg ret?

Svar

Aktuelt modtager du ledighedsydelse, og jeg går ud fra at der ikke modregnes i forhold til din erhvervsevnetabsforsikring.
Regler om udbetaling af ledighedsydelse/modregning/ikke modregning fremgår her bemærk specielt §11 stk. 14.

Ved ansættelse i nyt fleksjob vil løn- og ansættelsesvilkår i fleksjobbet blive fastsat i h.t. § 70e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs., at arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud og reglerne herom fremgår af § 70f i samme lov. 
Tilskud udgør højst et beløb, der svarer til 98% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb p.t. 3.925 kr. pr. uge. Dette tilskud nedsættes med 30% af den samlede lønindtægt indtil 13.208 kr. og 55% af resten. Ved lønindtægter forstås
A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Jeg går ud fra, at der ikke fratrækkes arbejdsmarkedsbidrag i din erhvervsevnetabsforsikring.

Det burde derfor være muligt for din kommune at beregne, hvor stort et tilskud du i givet fald kan forvente, ved ansættelse i et fleksjob med den løn som du nævner som eksempel.

Der er udgifter forbundet ved arbejde, herunder også befordringsudgifter. Nu ved jeg jo ikke, om du vil være berettiget til det særlige befordringsfradrag for kronisk syge og handicappede efter ligningslovens § 9D. Nærmere oplysninger herom kan du finde på Scleroseforeningens hjemmeside under Lovgivning. Ved evt. førtidspension sker beregning af pension i forhold til både dine og din ægtefælles indtægter. Vejledende pensionsberegning kan foretages på Borger.dk - pensionsberegning.