Gå til hovedindhold

Beregning af ledighedsydelse m.m.

Spørgsmål
Jeg har sclerose og er pr. september 2009 ansat i flexjob 18 timer ugentligt, i samme firma hvor jeg tidligere har arbejdet på fuld tid.

Jeg har, for mange år siden, tegnet en pensionsordning i Nordea Liv & Pension gennem arbejdet. Denne blev hidtil betalt nogenlunde ligeligt af firmaet og jeg selv (har nu fået præmiefritagelse). Så længe jeg arbejder i samme firma, udbetales beløbet for nedsat erhvervsevne til firmaet (40% af min løn = kr. 142.560,- årligt). Hvis jeg stopper i firmaet udbetales beløbet til mig.

Jeg har følgende spørgsmål:

1. Hvis jeg mister mit job og får ledighedsydelse, vil beløbet fra forsikringsselskabet - eller en del heraf - blive modregnet i det beløb jeg vil få i ledighedsydelse? I så fald hvor meget?

2. Hvad sker der hvis jeg på et tidspunkt bliver nødt til at få invalidepension; vil der ske en modregning hér og eventuelt hvor meget?

3. Hvad vil der ske med beløbet for nedsat erhvervsevne, hvis jeg søger og får et andet flexjob? Den eventuelle nye arbejdsplads vil jo også få 50% (eller 75%) af mindstelønnen inden for mit arbejdsområde fra kommunen.
Svar
Reglerne om fradrag i ledighedsydelse fremgår af § 9 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7/6 2001:

Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 3. Løbende udbetaling af en pension og pensionslignende ydelser til en person, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet m.v., medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Ved tilkendelse af førtidspension har andre indtægter udover førtidspensionen betydning for beregningen. Det gælder både samlever/ægtefælleindtægt, egen andre pensionsindtægter, renteindtægter o.lign. Her sker fradrag ikke krone for krone, men med forskellige fradragsbeløb. Beregning af førtidspension kan ske på: https://pensionsguiden.borgerservice.dk/.

Med hensyn til fortsat udbetaling af pensionsordning ved ansættelse i nyt fleksjob (andet firma end, hvor ordningen er tegnet) må jeg henvise dig til at tage kontakt direkte til selskabet.