Gå til hovedindhold

Beregning af ledighedsydelse

Spørgsmål
Jeg har lige et spørgsmål angående ledighedsydelse. Jeg har fået ledighedsydelse siden februar. Jeg er gift og bor i eget hus.

Efter en måned på ledighedsydelse modtog jeg et brev fra kommunen, hvor jeg skulle skrive under på tro og love, om at jeg f.eks. ikke havde fået varmepenge, strømpenge eller andet tilbage. Jeg skulle også svare på om jeg havde været indlagt på sygehus. Jeg gik på kommunen og afleverede sedlen med underskrift, og spurgte om hvor ofte jeg skulle aflevere sådan en seddel, og de svarede hver 3. måned.

Nu spørger jeg så, er det fordi at kommunen trækker evt. varmepenge i ledighedsydelsen?
Jeg skylder ikke kommunen penge.
Svar
Jeg går ud fra, at du har underskrevet en erklæring om oplysningspligt som denne http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/sg005.pdf. Kommunerne er løbende forpligtet til at følge op på udbetaling af offentlige ydelser og anmoder i den forbindelse om underskrift på erklæring om oplysningspligt.  

Udbetaling af for meget indbetalt varme-, strømbidrag modregnes ikke i ledighedsydelse.  

Beregning af ledighedsydelse og indtægters indflydelse fremgår af bekendtgørelse nr. 291 af 27.3.2012 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141068