Beregning af ledighedsydelse
d. 1 november 2010

Jeg er lige blevet godkendt til en månedlig udbetaling, fra den tab af erhvervsevneforsikring jeg havde via mit arbejde, frem til jeg bliver 65 år.

Bliver ydelsen fratrukket min ledighedsydelse?
Og hvad sker der den dag, jeg forhåbentlig kommer i fleksjob?

Reglerne om fradrag i ledighedsydelse fremgår af Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7.6.2001 § 9  

§ 9. Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i ledighedsydelsen.
Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag i ledighedsydelsen.
Stk. 3. Løbende udbetaling af en pension og pensionslignende ydelser til en person, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet m.v., medfører fradrag i ledighedsydelsen.
Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag i ledighedsydelsen.  

Så umiddelbart som jeg opfatter den ordning, som du har, vil den medføre fradrag i din ledighedsydelse.  

Ankestyrelsen har truffet nogle principafgørelser på området A 18-10, A 82-09 og A 12-07. Afgørelserne kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside.  

Ved ansættelse i fleksjob skulle du kunne få udbetalt ydelsen, dog skal du lige sikre dig, at der ikke fremgår noget andet af forsikringsbetingelserne.

Skrevet d. 1 november 2010