Gå til hovedindhold

Beregning af ledighedsydelse 4

Spørgsmål
Jeg har lige et par spørgsmål, som jeg håber at I vil hjælpe mig med at besvare:

Er der forskel i ledighedsydelsen hvis man er gift eller samboende? Bliver ledighedsydelsen beregnet ud fra samlevers/ægtefælles indkomst?

Jeg er p.t. i arbejde, men overvejer eventuelle konsekvenser ved at være gift/samlevende hvis man mistede sit job. Jeg har kontaktet kommunen, som siger at jeg ikke vil få ledighedsydelse hvis jeg er gift, da min mand tjener for meget og har forsøgerpligt overfor mig. De siger at det ikke er nogen betydning at vi er samlevende.

Dog står der flere steder på nettet, at jeg vil blive tildelt en særlig ydelse for at have et slags selvstændigt forsøgelsesgrundlag.

Hvor meget er ledighedsydelsen på? Og hvor meget er den særlige selvstændige forsøgelsesydelse på?

Vil min efterløn/pension også fastsættes af min mand/samlevers indtægt? Og hvad med fælles formue?
Svar
Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du arbejder i ordinært job (ikke fleksjob). Du er i arbejde, men er i tvivl om dine økonomiske forhold ved eventuel manglende mulighed for at passe dit arbejde/overgang til fleksjob.

Betingelsen for at modtage ledighedsydelse (som er den ydelse, der udbetales til ledige fleksjobbere) er, at man er visiteret til et fleksjob, at man ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om sygedagpenge, modtager sygedagpenge eller deltager i revalidering efter en jobplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Den første betingelser er, at du er visiteret til et fleksjob og at du ved ledighed vil opfylde betingelserne for dagpenge. Her er ægtefælle/samlevers indkomstforhold uden betydning, ligesom egen formue er uden betydning. Har personen, der er berettiget til ledighedsydelse andre arbejdsindtægter/pension fra tidligere ansættelsesforhold modregnes disse i ledighedsydelsen.

Ledighedsydelsen svarer til, hvad personen i de forudgående 3 måneder har haft af arbejdsindtægt eller andre indtægter, der træder i stedet for arbejdsindtægter. Ledighedsydelsen kan dog højst udgøre 91% af højeste arbejdsløshedsdagpenge p.t. 3.420 kr. pr. uge og mindst 82% af højeste arbejdsløshedsdagpenge p.t. 3.085 kr. pr. uge.

Den særlige ydelse, som du omtaler er for dem, som er visiteret til et fleksjob og ikke har et forsørgelsesgrundlag inden visiteringen, i form af sygedagpenge, kontanthjælp eller ikke er berettiget til kontanthjælp begrundet i ægtefælles indkomst/formue eller egen formue. Altså ikke opfylder ovenstående betingelser.

Her er mulighed for at udbetale den særlige ydelse, som p.t. udgør 9.857 kr. pr. måned.

Reglerne fremgår af kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.

Jeg vil anbefale dig at bede din kommune skriftligt orientere dig om hvilke konkrete oplysninger, de vejleder ud fra.