Gå til hovedindhold

Beregning af ledighedsydelse 3

Spørgsmål
Jeg har været i fleksjob siden 2001 og har siden 2003, tillige, modtaget udbetaling fra mit pensionselskab for tab af erhvervsevne.

Da der er stor sandsynlighed for at jeg bliver arbejdsløs i løbet af 2010, vil jeg gerne vide, om ledighedsydelsen udbetales med fradrag af den månedlige udbetaling for tab af erhvervsevne?
Svar
Der sker fradrag for pensioner i ledighedsydelse jf. nedenstående:

Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse

Pensioner m.v.

§ 9. Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 3. Løbende udbetaling af en pension og pensionslignende ydelser til en person, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet m.v., medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Det afhænger - som du ser - af om udbetalingen sker som led i et tidligere ansættelsesforhold.