Gå til hovedindhold

Beregning af indkomstgrundlag

Spørgsmål

Jeg er tilkendt støtte til køb af handicapbil. Til beregning indgår der "Indkomstgrundlag", dette grundlag er så 13.000 kr. højere end det der står på min årsopgørelse. Jeg spørger så på kommunen, hvorfor dette lægges til. Og får svaret at det er oplysninger, som de har fået fra SKAT, og har noget med "satsregulering" at gøre? Og syntes jeg skal spørge SKAT om hvad det er for noget. Jeg ringer til SKAT, og får svaret det har de aldrig hørt om! Har søgt på nettet, læst bekendtgørelser osv. men har ikke fundet noget sted, at indkomstgrundlag til beregning af handicapbil, skal forhøjes med en "satsregulering". Har I et fornuftigt svar på dette?

Svar

Det fremgår af bilbekendtgørelse 1123 af 2.12.2011 § 22 stk. 3, "hvis ansøgerens indkomst på udnyttelsestidspunket vedvarende er forøget med mere end 20% eller nedsat med mere end 5% i forhold til det opgjorte indkomstgrundlag, jf. § 8 skal ansøgerens ændrede økonomiske forhold lægges til grund".

Det fremgår af servicelovens § 183, at "opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter §§ 114 og 161 foretages af told- og skatteforvaltningen på grundlag af oplysninger for det seneste afsluttede indkomstår".

Beregning af indkomstgrundlaget er nærmere beskrevet i vejl. 7 af 15.2.2011 pkt. 195 og her fremgår, at fastsættelsen følger de samme principper som ved betaling for personlig og praktisk hjælp.

Så når vi endelig til vejl. 13 af 15.2.2011 pkt. 170, hvor det fremgår "indkomstgrundlaget opgøres på grundlag af indkomsten for det seneste afsluttede indkomstår, så det indkomstgrundlag, der anvendes i 2010 opgøres på basis af indkomsten i 2008, jf. bekendtgørelsen (bek. 668 af 16.6.2010) § 3 stk. 3.

Bek. 668 § 3 stk. 3 "opgørelsesperioden for indkomstgrundlaget efter stk. 2 er indkomsten for det senest afsluttede indkomstår.  Indkomstgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. stk. 4 Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget efter stk. 2-3 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indkomstgrundlaget med satsreguleringsprocenten jf. lov om en satsreguleringsprocent ..".

Det er nærmest til at blive totalt forvirret af. Som regel plejer forvaltningen at hente oplysningerne fra SKAT og det ligger helt klart, at du skal have en nøjagtig forklaring på, hvor tallet kommer fra. Det skal forvaltningen kunne redegøre for - i modsat fald kan du jo være henvist til at klage over beregningen.