Gå til hovedindhold

Beregning af førtidspension

Spørgsmål

Jeg er i fleksjob 6 timer om ugen. Jeg modtager invaliditetsydelse efter de gamle regler. Hvor kan jeg finde ud af min pension, hvis jeg søger førtidspension? Hvilken betydning har min mands indkomst?

Svar

Personer, som modtager invaliditetsydelse vil - såfremt førtidspension kommer på tale - være omfattet af reglerne før 1.1.2003. Det er dog fortsat sådan, at arbejdsevnen skal vurderes og førtidspension kommer først på tale, når arbejdsevnen/erhvervsevnen er varigt nedsat til en ubetydelighed. Du skal derfor have nærmere vejledning af din sagsbehandler.

Hvis du tilkendes pension sker beregningen i forhold til både dine egne andre indtægter og din mand/samlevers indtægter, se nærmere her på Borger.dk.