Beregning 9
d. 22 november 2009

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvor meget jeg må tjene om året ved siden af min førtidspension? Jeg har fået skånejob på 8 timer om ugen og firmaet vil gerne give mig efter overenskomsten.

Pension beregnes i forhold til alle andre indtægter, herunder også ægtefælle/samlevers indtægter. Selve pensionsberegning kan ske på pensionsguide, tryk her.


 


Jeg opfatter dit spørgsmål sådan, at du tænker på, hvornår indtægtens størrelse kan betyde ændring i berettigelse til førtidspension. Hertil kan jeg oplyse, at der er forskellige regler for personer med pension før 1.1.2003 og efter 1.1.2003.


 


Grundlæggende forholder det sig sådan, at man førtidspension frakendes såfremt, der er sket væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at man vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Pensionen kan også gøres hvilende og personer med førtidspension efter reglerne før 1.1.2003 frakendes som hovedregel ikke pensionen, men pensionen gøres hvilende med ret til invaliditetsydelse.


 


Der er mere specifikt redegjort for reglerne på Faktasiderne om pension, som du finder på Scleroseforeningens hjemmeside.


 


Husk, at du har oplysningspligt overfor kommunen med hensyn til indtægtens størrelse, ligesom kommunen også kan lave en vejledende udregning for dig.


 


Indtægt kan også påvirke evt. udbetaling af boligstøtte.


 


Du nævner, at det er et "skånejob", hvis det er et job, hvor kommunen yder et tilskud til lønnen ligger det helt klart, at kommunen også skal vejlede dig.

Skrevet d. 22 november 2009