Beregning
d. 11 april 2012

Jeg har fået tilkendt mellemste førtidspension d. 1.1. 1998.
Altså efter den gamle ordning. Jeg kunne derfor få udbetalt min tjenestemandspension og udnytte min resterhvervsevne (1/3 tid).

Derfor blev min mellemste førtidspension "sat hvilende", til jeg ønskede at bruge den. Da jeg efter 18 år med sclerose føler, at kræfterne er ved at slippe op, er jeg - efter aftale med kommunen pr 1.8. 2011 - gået ned på en beskæftigelsesgrad på omkring 10, for så at få udbetalt grundbeløbet af min mellemste førtidspension. Men da jeg så skal have udbetalt pensionen er beløbet 0 kr, fordi jeg er gift, og min mand tjener omkring 400.000 kr.

Jeg får nu at vide, at der er indført en lov om fælles forsørgerpligt. En lov, der er indført flere år efter, at jeg fik tilkendt min pension. Kan det virkelig være rigtigt, at denne lov har tilbagevirkende kraft for mig, så jeg ikke kan få udbetalt grundbeløbet?
Jeg kender en anden, der har fået tilkendt pension i 2002, og hvis mand tjener mere end min. Hun kan godt få udbetalt sin pension.

Jeg forstår det sådan, at du fortsat arbejder 10 timer om ugen og som følge heraf har en arbejdsindtægt. Herudover udbetales tjenestemandspension. Jeg går ud fra, at du i perioden, hvor din pension har været hvilende, har fået udbetalt invaliditetsydelse.  

Du har nu bedt om ændring af dine pensionsforhold i kommunen, og der udbetales nu mellemste førtidspension. Pensionen beregnes i forhold til både dine egne indtægter (tjenestemandspension og arbejdsindtægt) samt din ægtefælles indtægt. Grundbeløbet påvirkes af dine egne indtægter og måske er de med de indtægtsforhold, som du har, af en størrelse, så der ikke kan beregnes grundbeløb. Du kan selv kontrollere beregningen på
https://www.borger.dk/Selvbetjening/Sider/Fakta.aspx?sbid=15021
.
Det er som sådan ikke nye regler, men jeg er usikker på, hvilken vejledning du tidligere har modtaget. Jeg går ud fra, at du nu får udbetalt invaliditetsbeløbet.  

Din kommune bør selvfølgelig vejlede dig om den korrekte beregning.

Skrevet d. 11 april 2012