Gå til hovedindhold

Beregning 7

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose i 14 år og er nu ved at søge om førtidspension.

Via min arbejdsplads har jeg, for år tilbage, tegnet en privat invalideforsikring samt en børneforsikring. Mit private pensionsselskab har tilkendt mig invalidepension, og dermed også børnepension.

Mit spørgsmål er, om børnepensionen tæller med i beregningen af en eventuel førtidspension?

Børnepensionen udgør ca. 120.000 om året - det er min datter på 7 år, der beskattes af den. Pengene er ikke bundne og vil indgå i den almindelige husholdning.

Derudover har jeg endnu et spørgsmål:

Jeg vil gerne på ferie med min datter, men kan ikke klare det alene, da jeg hurtigt udtrættes. Jeg har derfor spurgt en bekendt, om hun vil tage med som , og det vil hun heldigvis gerne. Mit spørgsmål er, om jeg kan søge tilskud til nogle af de udgifter, som vedrører min hjælper? For eksempel udgifter til et ekstra værelse, flybillet og lignende?

Jeg modtager ikke nogen form for hjælp fra kommunen i dag.

Svar

Børns indtægter indgår ikke i beregningsgrundlaget for førtidspension. I så fald, at børnepensionen udbetales og beskattes hos barnet vil det ikke påvirke din pensionsberegning.

Med hensyn til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udenlandsophold kan jeg henvise til bekendtgørelse 1128 af 13.11.2006 om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet § 3 "Der kan ikke ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter efter servicelovens §§ 45 og 97 (ledsageordning) eller som merudgift efter servicelovens § 100 ved ledsagelse i udlandet".

Så uanset om du på nuværende tidspunkt modtager hjælp til ledsagelse eller merudgifter, ville der ikke kunne dækkes rejse- og opholdsgifter.

Jeg vil i øvrigt anbefale dig, at orientere dig om mulighederne for dækning af merudgifter og ledsageordning, på Scleroseforeningens om emnet.