Beregning
d. 4 november 2011

Hvor meget må der tjenes ved selvstændig virksomhed udover førtidspension uden reduktion af pension?

Der er flere forhold, der har indflydelse på pensionsberegning, herunder om man er enlig, samboende/gift, og om der er andre indtægter ved siden af førtidspensionen.  

Du kan nemmest få afklaring på din situation ved at bruge beregningsmodul, som kan findes her  https://www.borger.dk/EMNER/PENSION-OG-EFTERLOEN/PENSION/Sider/beregn-din-pension.aspx   

Din kommune kan også vejlede dig konkret om din situation.
Husk, at du har oplysningspligt omkring forhold, som kan have indflydelse på pensionsberegningen.

Skrevet d. 4 november 2011