Beregning
d. 6 august 2010

Jeg har sclerose og har derfor invalidebil og flexjob, ligesom jeg går til handicapridning og fysioterapi.

Jeg har efter 2 §100-afslag fra kommunen, fået medhold fra Ankenævnet om at jeg tilhører personkredsen.  Hele sagen har taget 1 1/2 år, hvoraf kommunen stod for de 15 måneder.

Nu vil kommunen så have dokumentation for at jeg virkelig går til handicapridning. Og selvom der er lavet en beregning over mine udgifter til smertestillende medicin samt kørsel til fysioterapeut og ridning, skal det nu ses på igen.

Jeg føler mig efterhånden fuldstændig opgivende.

Spørgsmålet er: Kørsel til at besøge sine børn - for eksempel 1 gang om måneden - skal det regnes med som merudgift, da jeg ikke kan komme omkring på anden vis end i min invalidebil?

Behandling af en sag om dækning af merudgifter, kan desværre godt være en langvarig proces. Du har så nu fået medhold i, at du tilhører personkredsen og tilbage står så beregning af merudgifterne.

Beregningen skal ske i henhold til bekendtgørelse nr. 764 af 24.6.2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse § 6:

Udmåling af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen laver et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter. Overslaget over merudgifterne fastlægges ud fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter.
Stk. 3. Merudgifterne omfatter såvel løbende udgifter som enkeltudgifter.

Ved vurdering af udgifter til fritidskørsel vil der være mulighed for dækning af eventuelle merudgifter i denne sammenhæng. Kommunen kan fratrække, hvad en almindelig befordringsudgift kunne andrage. Se Ankestyrelsens principafgørelse C-31-06 http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/.

Skrevet d. 6 august 2010