Gå til hovedindhold

Beregning 21

Spørgsmål

Hvor mange timer må man arbejde som førtidspensionist? Hvor meget må man desuden tjene på et år, uden at det får betydning for ens førtidspension?

Svar
Arbejdsindkomst ved siden af førtidspension skal oplyses til kommunen. Indkomster påvirker pensionsberegningen.

Det handler ikke om antal timer, men om indkomstens størrelse. Såfremt der sker en væsentlig forbedring af erhvervsevnen kan kommunen træffe afgørelse om frakendelse eller hvilende pension.

Reglerne fremgår dels af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension kap. 6 (pensionister med tilkendt pension efter reglerne før 1.1.2003) samt lov om social pension kap. 6 (pensionister med tilkendt pension efter reglerne efter 1.1.2003).

Du kan beregne din pension på: https://pensionsguiden.borgerservice.dk/.