Gå til hovedindhold

Beregning 20

Spørgsmål
Da pension det måske snart kommer på tale for mit vedkommende, vil jeg høre dig hvordan/hvor jeg beregner en sådan? Lige nu er jeg i flexjob, ansat i 35 timer men arbejder i 20 timer, som pædagog medhjælper.
Svar

&#160

I forbindelse med beregning af offentlig førtidspension skal der tages hensyn til samlivsforhold (gift/samlevende), ægtefælle/samlevers indkomst samt egen indtægt udover den offentlige pension. Pensionen kan beregnes på  

https://pensionsguiden.borgerservice.dk/Produkt/startBeregning.asp.

Jeg går ud fra, at du via dit job har en pensionsordning. I givet fald skal du kontakte pensionsselskabet i forbindelse med vejledning omkring udbetaling derfra.

Du skriver, at du er i fleksjob - med løn svarende til 35 timer. Jeg vil gøre dig opmærksom på, at du skal have tilbud om fleksjob på fuldtid (fuldtidsløn). Se Ankestyrelsens afgørelse SM N-196-09. Afgørelsen kan ses på Ankestyrelsens hjemmeside http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/.