Gå til hovedindhold

Beregning 13

Spørgsmål

Jeg har lige et enkelt spørgsmål om førtidspension fra kommunen, som jeg håber du kan hjælpe mig med.

Det drejer sig om at min kone som er 54 år, er sat i arbejdsprøvning på grund af primær progressiv sclerose. Dette for at se om hun kan være i flexjob eller overgå til førtidspension.

Spørgsmålet til dig er så følgende: Hvis vi har en formue på for eksempel 200.000 kroner, vil min kone så blive modregnet i sin pension fra kommunen?

Det skal nævnes at hun også har en pension fra PBU, som træder i kraft.

Svar

Ved beregning af førtidspension skal tages hensyn til samlivsforhold, samlever/ægtefælles indtægt og egne indtægter udover førtidspensionen. Det er ikke en formues størrelse, der er afgørende, men derimod indtægterne fra formuen.

På Scleroseforeningens hjemmeside, under  og herunder , finde siden hvor du kan se, hvordan beregningen sker.