Gå til hovedindhold

Beregning 12

Spørgsmål

Hvis man kan få et skånejob, bliver det man tjener, så fratrukket ens pension? Vil det at have et skånejob desuden gøre det lettere at få en handicapbil?

Mit situation er p.t. at jeg får førtidspension - siden september sidste år - og altså ikke har noget job.

Svar

Samlivsforhold, samlever/ægtefælles indkomst og alle egne indtægter udover førtidspension kan få betydning ved beregning af førtidspensionen. Du kan selv beregne pensionen på https://pensionsguiden.borgerservice.dk/.

Du spørger om det vil være lettere at få en handicapbil. Jeg tror, at du tænker på de forhold, hvor en arbejdsindtægt har betydning ved vurdering af støtte til bil. I første omgang vil jeg anbefale dig at orientere dig nærmere på foreningens hjemmeside, under , hvor der står en masse om forskellige forhold vedrørende handicapbil.