Gå til hovedindhold

Beregning 10

Spørgsmål

Jeg har lige et spørgsmål omkring pension som jeg håber du kan besvare.

Min kæreste og jeg bor sammen i hans hus. Han er på den ny førtidspension og jeg på den gamle førtidspension (højeste). Vores pension er reguleret efter at vi er samboende. Så kommer mit spørgsmål så:

Der er noget med at jeg. efter den gamle førtidspension, må man have ca. 60.000 kr i likvid formue og når han er efter den nye må han have over 500.000. kr.

Da han har mere end de 60.000 kr. på bankbogen og en pæn stor friværdi i sit hus, får det så nogen betydning for vores pension, hvis vi nu skulle blive gift? Eller hvis det bare står i hans navn, har det så ikke nogen betydning/er det så bare hans, eller hvordan?

Er der ellers noget vi skal tage hensyn til (vi har ingen børn og har p.t. heller ingen planer om at skulle have det)?

Svar

Jeg forstår det sådan, at du spørger om formuegrænse ved helbredstillæg (tilskud til medicin og lignende).

Grænsen er for personer med tilkendt førtidspension før 1.1.2003, 61.800 kr. Helbredstillæg udbetales ikke hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, som i 2009 udgør 61.800 kr.

Personer med tilkendt pension efter 1.1.2003 har ikke samme mulighed for tilskud til medicin og lignende. Her gælder mulighederne for dækning af merudgifter efter lov om social service § 100 (merudgiftsydelse). Reglerne for merudgiftsydelse kan ses på Scleroseforeningens hjemmeside, og er uafhængig af formue.

Selve beregningen af pension beror på samlivsforhold og disses indtægter. Det betyder, at det ikke er formuens størrelse, der har betydning, men derimod afkastet af formuen (renteindtægten). Beregning af pension kan ske på pensionsguiden.

Jeres kommune er forpligtet til at yde jer konkret rådgivning om beregning ved indgåelse af ægteskab.