Gå til hovedindhold

Beregning

Spørgsmål
Hvor meget må jeg tjene/arbejde når jeg får førtidspension efter reglerne anno 2003?
Svar

For førtidspensionister med tilkendt pension efter 1.1.2003 fremgår ikke noget konkret beløb. I henhold til Socialministeriets vejledning nr. 105  af 23.10.2002 fremgår, at når en pension er tilkendt, kan der senere opstå spørgsmål om frakendelse. Det betyder, at kommunen skal holde sig underrettet om pensionistens forhold med henblik på at kontrollere, om der fortsat er ret til den tilkendte pension.

Kommunen skal træffe afgørelse om frakendelse af pension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Alle indtægter påvirker pensionsberegningen, og du kan selv beregne indtægtens indflydelse på pensionsguiden.dk.

Du har oplysningspligt om ændringer i dine forhold - herunder indtægter. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte din kommune for en samtale herom. Som det fremgår af ovenstående skal der jo under alle omstændigheder foreligge en væsentlig ændring, der kan bevirke, at man er i stand til at være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.&#160