Gå til hovedindhold

Beregning

Spørgsmål
Jeg er førtidspensionist efter de gamle regler, og har en arv, som kommer til udbetaling i april måned. Er det rigtigt at jeg bevarer mit helbredstillæg (medicintilskud) året ud, selvom jeg allerede overskrider den likvide formuegrænsen til foråret? Bevarer man sin tillægsprocent på 100% selvom man har formue, men ingen indtægt i øvrigt, udover pensionen?
Svar

Det fremgår af § 39 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., at formue opgøres hver 1. januar på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetaling af helbredstillægget, opgøres formuen på grundlag af pensionistens, og en eventuel ægtefælles/samlevers, oplysninger om den aktuelle formue.

Du har oplysningspligt - som fremgår af din pensionsmeddelelse -  over for forvaltningen og det vil være forvaltningen, der i givet fald træffer afgørelsen. Med hensyn til den personlige tillægsprocent afhænger det af - som du også selv skriver - indtægter udover pensionen. Så med mindre formuen giver et afkast, der kan have indflydelse på den personlige tillægsprocent, vil du bevare 100%.