Gå til hovedindhold

Bekymring om demens og generalfuldmagt

Spørgsmål

Min hustru fik i 1999 konstateret sklerose. Hun har ikke de store fysiske problemer med har til gengæld en del kognitive vanskeligheder. Min frygt er, at det kan udvikler sig til dement lignende symptomer, og skrækscenariet er at hun dårligt ved, hvem hun selv er. Vi har to børn på henholdsvis 9 og 15 år. Mit spørgsmål er om vi har brug for at sikre mig juridisk, mens hun stadig er “ved sine fulde fem”. Både i forhold til børnene og i forhold til økonomiske forhold allerede nu.

Svar

Jeg oplever i mit arbejde som neuropsykolog, at de kognitive følger af MS vækker langt større bekymringer hos de pårørende end de fysiske følger. Problemer med tænkningen er et usynligt handicap, og ofte er de svære at begribe for andre, som ikke har dem tæt inde på livet som dig. Nogle mennesker med sklerose får mange kognitive vanskeligheder. Du beskriver, at din kone er en af dem. Der er kognitive vanskeligheder som vi hyppigt ser som følge af sklerose, og så er der dem, som vi meget sjældent ser. De hyppigste vanskeligheder er nedsat mentalt tempo, reducerede opmærksomhedsfunktioner herunder nedsat koncentration og eksekutive vanskeligheder (kognitive styringsvanskeligheder). Som følger heraf får man også ofte problemer med at nyindlære og dermed også problemer med at huske det nyindlærte. Disse hukommelsesproblemer er først og fremmest problemer med at genkalde sig ting, som man burde kunne husket. Det er meget sjældent, at der er problemer med at genkende. De demenssymptomer som man ofte ser ved f.eks. Alzheimers Sygdom, som f.eks. at genkende, ser man sjældent ved MS. Formentlig vil dit skrækscenarie, at din kone ikke ved, hvem hun er, forblive et scenarie og ikke en del af jeres virkelighed.

Mette Ellermann 
Specialist i neuropsykologi


Det er min vurdering, at I bør overveje allerede nu at få oprettet en generalfuldmagt, som giver dig mulighed for at handle på vegne af din ægtefælle. Det er vigtigt at denne fuldmagt kommer på plads inden din ægtefælle eventuelt måtte blive så dårlig, at hun ikke længere er i stand til at oprette en fuldmagt. Med en fuldmagt vil du kunne handle på vegne din ægtefælle i f.eks. økonomiske forhold men også i forhold til jeres børn.

Rikke Frødstrup
advokat