Behandlingsskift
d. 23 maj 2011

Jeg skriver til jer, da jeg nu har været i behandling med Avonex siden august 2010. Siden opstart af medicinen har jeg haft følgende symptomer:

August 2010: Svag kæbe (udtrætning fornemmelse af begyndende krampe, samt attak på ørerne - øget følsomhed overfor høje lyde (det nærmest "smælder").

Septemper 2010: Attak i nakke (pseudoattak), samt hørenedsættelse, tinnitus og svimmelhed. (infektionstal = 10 - pseudoattak?).

Oktober 2010: Tinnutus og hørenedsættelse.

November 2010: Nedsat hørelse og tinnitus, samt nedsat kraft i venstre arm efter ondt i ryggen og nakken. Armen spjætter ved chok grundet lyde.

December 2010: Attak i benet (test for blærebetændelse positiv - attak dog tiltagende trods behandling), samt dobbeltsyn.

Januar 2011: Tinnutus og hørenedsættelse.

Februar 2011: Tinnitus og hørnedsættelse, samt krampe og følelsesforstyrrelser i nakke.

April 2011: Tinnitus og hørenedsættelse, primært venstre øre.

Maj 2011: Dobbeltsyn samt tinnutus og hørenedsættelse på højre øre.

Jeg oplever at symptomerne på mine ører er blevet meget hyppige efter opstart af medicin. Kan det have en sammenhæng?

P.t. har jeg hvad jeg vil betegne som 2 attakker samtidig - dobbelsyn og synsforstyrrelser samt problemer med øret.

Mit spørgsmål er så, hvor mange attakker skal der til, før jeg kan komme i betragtning til at skifte medicin?

Hvis MS-behandling ikke har tilstrækkelig effekt, er der mulighed for at skifte. I den forbindelse er der flere muligheder, hvor skiftet i hvert tilfælde afhænger af sygdommens udvikling, attakernes hyppighed og styrke, ophelingsgraden efter attakker m.m.

 

Jeg kan desværre ikke herfra vurdere dit forløb og hvorvidt du eventuelt skal skifte behandling, da det afhænger af grundig udspørgen og undersøgelse.

 

Generelt kan man sige, at hvis der er dårlig behandlingsrespons og nye attakker på en type medicin, for eksempel Avonex, kan man prøve tillægsbehandling med binyrebarkhormon og eventuelt skifte til et andet interferon (Rebif).

 

Hvis man danner antistoffer overfor interferon (der derved bliver virkningsløst), kan man skifte til Copaxone.

 

Hvis man har meget alvorlige eller hyppige attakker, kan man vælge at skifte til Tysabri.

 

Endelig kommer der snart et nyt lægemiddel på markedet, en tablet der hedder Gilenya, som man kan skifte til, hvis man har haft et attak på interferonbehandling. Muligheden for at skifte til Tysabri vil også snart blive ændret, så det kan udleveres på samme vilkår som Gilenya, det vil sige et nyt attak på interferon- eller Copaxone-behandling.

Skrevet d. 23 maj 2011