Gå til hovedindhold

Behandling i et andet EU-land

Spørgsmål
I Politiken, den 11.12.09, skriver Dorthe Sindbjerg Martinsen, at man ifølge EU-domstolen kan tage til et andet EU-land og få behandling, betalt af den danske hospitalsregion, såfremt der ikke er tale om hospitalsindlæggelse. Altså, ved ambulant behandling.

Betyder det, at regionen er forpligtiget til at betale éns omkostninger til slerosebehandling med stamceller i Tyskland, hvor behandling foregår ambulant? Hvordan er praksis?

Ifølge artiklen har man krav på forhåndsgodkendelse fra regionen, af hospitalsindlæggelse i et andet EU land, såfremt man ikke kan blive behandlet i Danmark.

Hvordan er praksis?
Svar
Reglerne om højt specialiseret behandling i udlandet findes i § 25 ibekendtgørelse nr. 62 af 20.1.2010 om ret til sygehusbehandling m.v.

§ 25. Et regionsråd skal tilbyde en patient henvisning til behandling i udlandet, hvis patienten forinden har været undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling her i landet, der inden for det pågældende sygdomsområde besidder den højeste indenlandske specialkundskab, og patienten af denne afdeling er indstillet til en nødvendig behandling på en nærmere angivet specialafdeling m.v. i udlandet, når denne behandling ikke kan ydes på et dansk sygehus.

Stk. 2. Henvisningen efter stk. 1 skal forinden forelægges for Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Forelæggelsen kan i hastende tilfælde ske mundtligt.

Hele bekendtgørelsen kan læses på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129917.

Praksis på området er jeg ikke bekendt med, men må henvise dig til at kontakte den sygehusafdeling, som du er tilknyttet.