Gå til hovedindhold

Behandling af progressiv sklerose 2008

Spørgsmål
Jeg har i sommer haft besøg af en ven fra USA, som har undersøgt behandling af MS, hvor der kun har været et attak, som i mit tilfælde. Herhjemme siger lægerne til mig :ingen medicinsk behandling, når der er sket en progression i sygdommen.
I USA kender min ven en, som i 24 år har haft samme sygdom som jeg, og hun får daglige indsprøjtninger med Copaxone for at mindske progressionen, og hver tredie måned får hun behandling med 300 mg Cytoxan. Desuden har hun fået Solumedrol, men kunne ikke tåle det.
Svar

Det lyder som om din skleroseform, hvor der har været et attak, og hvor sygdomsforløbet nu er fremadskridende er den såkaldt sekundært progressive form. Hvis sygdomsforløbet er fremadskridende, uden at der har været tidligere attakker betegnes det primær progressiv sklerose.

Sekundær progressiv sklerose kan dæmpes lidt med beta-interferon, men beta-interferon har overvejende effekt, såfremt der stadig er attakker samtidig med at der er langsom progression.

Copaxone er aldrig undersøgt ved sekundær progressiv sklerose, men man ved at Copaxone er virkningsløst ved primær progressiv sklerose. Det er derfor usandsynligt, at behandling med Copaxone skulle have effekt ved sekundær progressiv sklerose.

Binyrebarkhormonet methylprednisolon bruges i Danmark overvejende til behandling af attakker, hvor behandlingen afkorter forløbet. Desuden forsøges regelmæssig behandling med binyrebarkhormoner indimellem til både primær og sekundær progressiv sklerose. Effekten af denne behandling er dog usikker.

Cytoxan kaldes også cyklofosfamid. Det er en kraftig, immundæmpende medicin, der også bruges til kemoterapi. Effekten af denne medicin kan sammenlignes med effekten af mitoxantrone/Novantrone, som i Danmark bruges til behandling af sekundær progressiv sklerose med betydende sygdomsudvikling.

Der forskes i udvikling af nye behandlinger til behandling af progressiv sklerose, men indtil videre er det kun mitoxantrone/Novantrone, der med sikkerhed kan påvirke sygdomsforløbet i denne sygdomsfase.