Gå til hovedindhold

Befordringsudgifter til behandlinger

Spørgsmål

Kan man få kørselsfradrag ved kørsel til ridning, og trække det fra på selvangivelsen, og hvad er satsen?

Svar
Der er ikke fradrag for befordring til behandlinger på selvangivelsen. Eneste befordringsfradrag med skattemæssig virkning er befordring til og fra arbejde og derfor afhængig af indtægt i form af arbejdsindtægt.

Se Faktaside om befordringsfradrag
http://www.scleroseforeningen.dk/da/Livet-med-sclerose/Merudgifter-pga-…