Gå til hovedindhold

Befordringsudgifter til behandling

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedr §100 og kørseludgifter til indivituel- og holdtræning samt massage.
Jeg kan læse, at lovgivningen ift. vederlagsfri fysioterapi er ændret. (spørgsmål til fysioterapeuten af den 29/09.11)

Jeg forstår det således, at når vi træner med maskiner kaldes det individuel træning. Det samme kaldes den massage og udstrækning, som vi får af vores fysioterapeut. Og lovgivningen giver ikke ret til at modtage både selvstændig maskine træning og massage under vederlagsfri fysioterapi, da begge typer behandling kaldes individuelle. Det vil sige, at for at modtage både individuel maskintræning og massage, er vi nødt til at få både en vederlagsfri henvisning og en almindelig henvisning fra egen læge til én af delene. Hvis jeg fx. træner ét sted, hvor den vederlagsfrie henvisning dækker, at jeg udelukkende træner maskiner og hold (dvs. den dækker ikke massage det sted), og jeg modtager massage hos en anden fysioterapeutklinik, hvor jeg skal have en "almindelig" henvisning. Kan jeg så medtage mine kørselsudgifter til det sted, hvor jeg modtager massage med en almindelig henvisning?
Med andre ord, hvilken betydning har det, at det er en almindelig lægehenvisning til massage i forhold til §100?

Svar

Dækning af befordringsudgifter i h.t. lov om social service §100 er nærmere beskrevet i Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15.2.2011 pkt. 62.
Her står: der kan ydes tilskud til merudgifter til befordring som f.eks. til og fra uddannelse, arbejde, behandling og fritid ...". Der er ikke skelnet mellem henvisning til vederlagsfri fysioterapi eller fysioterapi med egenbetaling. Reglerne i lov om social service beskriver merudgifter begrundet i nedsat funktionsevne og dækning af merudgifter til dette.  

Begge dine behandlinger er lægedokumenterede og må som følge heraf betragtes som nødvendige begrundet i din nedsatte funktionsevne.  

Såfremt din kommune skulle være af en anden opfattelse, må de begrunde og dokumentere med hvilken lovhjemmel, de ikke finder udgifterne begrundet i din nedsatte funktionsevne.