Gå til hovedindhold

Befordringsudgifter

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende merudgiftydelse og transport til/fra arbejde, som jeg håber du kan hjælpe mig med.

Ifølge mine oplysninger, er befordring til/fra arbejde normalt at betragte som en merudgift. Disse oplysninger bygger jeg på at det i "Uddrag af Socialministeriets Vejledning Nr. 96 af 5. december 2006, om Merudgiftsydelse til voksne", står følgende: "97. Der kan ydes tilskud til merudgifter til befordring til og fra uddannelse, arbejde, behandling og fritid (familiebesøg, fritidsinteresser etc.).

Min sygdom gør, at jeg er nødsaget til at benytte bil til/fra mit arbejde i stedet for at tage cyklen. Jeg har derfor medtaget mine skønnede udgifter til dette, til kommunen.

Min sagsbehandler nævner noget om at jeg først skal skal ansøge om et særligt befordringsfradrag hos SKAT - kan dette være rigtigt?

Svar

Udgifter efter servicelovens § 100 er subsidiær i forhold til andre muligheder - herunder andre muligheder for dækning af befordringsudgifter.

Det er korrekt, at du i første omgang skal søge udgiften, som anført af din sagsbehandler, dækket via ligningslovens § 9 D. Det fremgår ikke, hvorvidt du er bevilget handicapbil eller om du som følge heraf har yderligere driftsudgifter. Jeg vil derfor henlede din opmærksomhed på Ankestyrelsens afgørelse C-13-08, hvor der er truffet afgørelse om dækning af merudgifter, herunder fritidskørsel, bilforsikring og benzinudgifter efter servicelovens § 100.