Gå til hovedindhold

Befordringsgodtgørelse

Spørgsmål
Jeg har været indlagt på Sclerosehospitalet i Haslev i december, og har efterfølgende sendt indlæggelsespapirer til kørselskontoret i Aalborg for at få refunderet nogle af kørselspengene.
Har efterfølgende fået afslag, da de skriver, at nærmeste relevante sygehus er Aalborg. Men de tilbyder jo ikke den form for indlæggelse? Nærmeste relevante hospital er vel Ry?

Skal jeg klage til Patientombuddet, eller skal jeg stille mig tilfreds med afgørelsen?
Det var jo ikke ligefrem gratis at køre den tur.
Svar
Det er Regionens kørselskontor, der afgør på hvilken måde befordringsgodtgørelse kan ydes. Normal praksis er dog, at godtgørelse kan gives til nærmeste Sclerosehospital, altså Ry, som du også skriver.  

Inden du helt accepterer afgørelsen fra kørselskontoret vil jeg anbefale dig at drøfte sagen med den stedlige socialrådgiver i Scleroseforeningen, som givet har mere erfaring lokalt.  
Du kan finde navn og telefonnr. på hjemmesiden.