Gå til hovedindhold

Befordringsfradrag og vederlagsfri fysioterapi

Spørgsmål

Jeg har et par spørgsmål vedrørende fysioterapi og kørselsudgifter, da jeg ikke kan blive helt klog på, hvad man reelt kan få støtte til. Min kusine, som netop også har fået diagnosen MS, var til et infomøde, hvor der ifølge hende blev sagt, at man kan få kørselsfradrag (befordringsfradrag) for samtlige antal km, man kører til og fra job - uanset om man er bevægelseshæmmet eller ej. Er det virkelig sandt?

Jeg har nemlig forstået det sådan, at man kun kan opnå fuld fradrag, hvis man har ekstra udgifter i forbindelse med kørslen. Grunden til, at jeg spørger, er at jeg kører til job fra Aarhus til Randers dagligt, men jeg er ikke bevægelseshæmmet og kører på samme vilkår som alle andre. Så ordningen gælder vel ikke mig?

Et andet spørgsmål vedrører fysioterapi. Jeg går engang imellem til fysioterapeut, da jeg ofte har ondt i hoved, nakke, arme og ben - sandsynligvis på grund af den medicin, jeg tager. Indtil videre har jeg bare betalt det selv, men er det muligt at få støtte til det? Og hvordan foregår det i så fald?
 

Svar

Befordringsfradrag efter ligningslovens § 9D kan gives til personer, der pga. kronisk sygdom eller invaliditet har særlige udgifter til befordring til arbejde ud over det almindelige befordringsfradrag. Du kan læse nærmere om muligheden her. Særlige udgifter/dyrere befordring skal ses i forhold til begrænsningerne forstået på den måde, at der er personer, som måske rent fysisk kunne tage tog/bus, men at de ved denne transportform udtrættes i en sådan grad, at de rent faktisk er trætte, når de møder på arbejde og derfor er nødt til at vælge bil med de deraf følgeudgifter som anskaffelse, vedligeholdelse mm.

Læs beskrivelsen og kontakt evt. den socialrådgiver i Scleroseforeningen, som dækker dit område.

Du kan læse nærmere om reglerne for vederlagsfri fysioterapi her. Du skal kontakte din læge, der i givet fald skal skrive henvisningen.

Der er ikke automatisk dækning af befordringsudgifter til fysioterapibehandling. For nogle personer kan der være mulighed for dækning af denne udgift efter lov om social service § 100, men det betinger, at man i forvejen kan betragtes som værende i den persongruppe, der er omfattet. Læs nærmere her.