Gå til hovedindhold

Befordring til og fra arbejde

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose i 10 år. I de sidste 6 år har jeg fået tilskud til at køre i taxa til arbejde - en flex vogn. Jeg har selv betalt en andel. Som alle andre har jeg befordringsfradrag i min indtægt. Nu virker det som om kommunen mener, at det skal fratrækkes i deres tilskud. De skriver at de er blevet opmærksom på, at jeg kan få befordringsfradrag. Er det ikke forkert. Alle danskere har da det tilskud? Skal kommunen netop ikke betale mine meromkostninger, som følge af at jeg er syg?

Svar

Som jeg forstår det, modtager du dækning af merudgifter i h.t. lov om social service § 100.  Hvilken beregningsform, der hidtil er brugt fremgår ikke, men jeg går ud fra, at der foreligger en beregning, hvor det kan udledes hvilke merudgifter, der er tale om. Befordringsfradrag til og fra arbejde skal med i vurderingen, jeg går ud fra, at du anvender det særlige befordringsfradrag efter ligningslovens § 9D.

Jeg forstår, at du ikke har bil, men Ankestyrelsen har truffet en afgørelse vedr. opgørelse af merudgifter ved befordring til og fra arbejde, som kan være vejledende. Afgørelsen har nr. SM C-111-11,  nedenstående fremgår et resume:

Merudgifter - beregning - transport mellem hjem og arbejdsplads - kassebil - befordringsfradrag - ligningsloven - udtømmende regler - kompensationsniveau

Resumé:
En stærkt bevægelseshæmmet person havde ret til dækning af de sandsynliggjorte merudgifter, der måtte foreligge efter fratræk af det ligningsmæssige befordringsfradrag for handicappede efter skattelovgivningen. Kommunen skulle beregne, om borgeren havde udgifter til befordring mellem hjem og arbejde, der oversteg, hvad ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation har. Ankestyrelsen fandt ikke, at der gennem de særlige ligningsmæssige fradrag var gjort udtømmende op med handicappedes mulighed for at opnå dækning af transport mellem hjem og arbejde.

Ankestyrelsen lagde til grund, at Det sociale Nævn havde fundet det sandsynliggjort, at hun ville have anvendt offentlige transportmidler til arbejde, hvis hendes nedsatte funktionsevne ikke umuliggjorde dette.


Grundlag:
Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 100
Bekendtgørelse:
Socialministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Hele afgørelsen kan læses her