Befordring
d. 8 januar 2010

Min svoger har sclerose på 8. år. Han har efterhånden meget dårlig balance men kan stadig cykle - dog ender det somme tider med at han vælter. Og det var lige hvad der skete igen i går, hvor han ydermere var så uheldig, at han brækkede foden.

Ved du, om der er mulighed for at få noget tilskud til taxakørsel til og fra studiet? Han bor i samme kommune som han læser i.

Desværre findes der ikke nogen automatisk ret til dækning af befordringsudgifter i din svogers situation.

Hvis uddannelsen gennemføres med støtte fra kommunen (revalidering) kan der være mulighed for, at kommunen vil dække befordringsudgifterne. De nærmere regler om revalidering findes i lov om aktiv socialpolitik kap. 6.

En anden mulighed, kunne være lov om social service § 100 om dækning af merudgifter på grund af nedsat funktionsevne. Dels skal din svoger være omfattet af personkredsen, dels skal de samlede udgifter overstige 6.000 kr. årligt.

På Scleroseforeningens hjemmeside under "Livet med sclerose" findes en faktaside, der kort beskriver reglerne om dækning af merudgifter.

Hvorvidt din svoger er omfattet af disse muligheder, må bero på en konkret vurdering og henvendelse skal ske til sagsbehandleren i kommunen. Vær opmærksom på, at såfremt din svoger allerede modtager hjælp efter revalideringsbestemmelserne har han oplysningspligt overfor kommunen.

Hvis din svoger modtager SU, bør han rette henvendelse til studiestedet.

Såfremt din svoger har en ulykkesforsikring, vil jeg ligeledes anbefale ham, at kontakte sit forsikringsselskab.

Skrevet d. 8 januar 2010