Gå til hovedindhold

Barsel 2

Spørgsmål

Jeg får grundet min sclerose revalidering på mit studie. Jeg er nu så heldig at være blevet gravid. Der er dog måske et problem: Jeg har termin d. 15. januar og min eksamensperiode ligger ligeledes i januar, ca. fra den 15.-25. januar. Jeg kan altså, højst sandsynlig, ikke nå at færdiggøre mit 6. semester inden jeg skal føde og have barsel.

Skal jeg tage så meget af 6. semester som jeg kan nå, eller kan jeg helt lade være med at starte? Jeg kan jo ikke gå videre til 7. semester før 6. semester er afsluttet og man må jo nødvendigvis tage semestrene som de ligger (september-januar eller februar-juni).

Det jeg gerne vil høre dig om, er altså hvordan det eventuelt vil gå ud over min revalidering hvis jeg ikke starter på 6. semester til september? Jeg kan jo ikke sige, at jeg ikke "følger jobplanen" grundet sygdom eller lignende - jeg er bare gravid og vil ikke kunne færdiggøre semestret.

Svar

Det fremgår af § 55 i lov om aktiv socialpolitik, at "revalidenden bevarer revalideringsydelsen, når den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption efter reglerne i barselsloven." Det følger således de almindelige regler om barselsorlov. Du kan, efter loven, ikke undlade at starte din uddannelse i september begrundet i forventet fødsel januar 2010.

Du bør orientere dig på studiet om dine muligheder for at fremskynde/udskyde din eksamen.

Såfremt der, begrundet i din barsel, bliver en periode, hvor du ikke har mulighed for at følge studiet (ikke begrundet i forhold hos dig, men studiet) kan kommunen iværksætte et praktikforløb eller lignende i perioden. Det er dog vigtigt, at denne planlægning (justering af jobplan) nøje aftales med din kommune, da revalidering skal gennemføres "på så kort tid som muligt".