Gå til hovedindhold

Baklofen og kørekort

Spørgsmål

Vi har nu igen en diskussion gående på, om man må/kan/bør køre bil efter indtagelse af Baklofen. Vi er flere, der skal have fornyet kørekort hvert 2. år, og her skal alt medicinforbrug medsendes. Sagen kommer så altid til embedslægen, som vurderer om man må køre bil. Flere af os indtager dagligt Baklofen. Og vi får godkendt kørekortet. Hvem skal vi rette os efter? Den almene befolkning der mener kørselsforbud p.g.a. rød trekant eller embedslægen?

Hvilke forskelle er der, hvis man indtager Baklofen, Diazepam eller sovemedicin? Virker de på samme måde i hjernen?
Jeg ved der er mange med forbrug af Diazepam og sovemedicin, der ikke får fornyet kørekortet.

Svar

Lægemidler, som kan påvirke evnen til at køre bil eller andet motorkøretøj, er optaget på Sundhedsstyrelsens liste over trafikfarlige lægemidler. Disse lægemidler er markeret med rød advarselstrekant. I Sundhedsstyrelsens vejledning om trafikfarlig medicin står: Den "trafikfarlige medicin" kan ligesom alkohol virke sløvende eller berusende og påvirke dømmekraften samt reaktionsevnen. Påvirkningen fra medicinen kan let svare til at have en alkoholpromille, og kan dermed øge risikoen for uheld betragteligt. Du skal derfor være meget forsigtig, når du færdes i trafikken eller betjener maskiner, hvis du tager medicin mærket med en rød advarselstrekant.

Der står også: Du bør være meget forsigtig med at sætte dig bag rattet, når du tager medicin, du ikke tidligere har taget, eller hvis du tager mere medicin, end du plejer. I vejledningen er beskrevet hvilke forholdsregler, man skal tage, når man f.eks. tager Baklofen og skal ud i trafikken. Man kan således godt bruge Baklofen og køre bil, når man blot følger disse retningslinjer.

For benzodiazepiner, fx. Diazepam, er der en skærpet vejledning, hvor der blandt andet står: Hvis man ikke er i stand til at føre et køretøj på betryggende vis p.g.a. påvirkning af benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende midler, er det strafbart i lighed med spritkørsel. Ved igangsættelse af behandling og markant dosisøgning anbefales kørselspause - normalt anbefales 4 ugers pause, men længden skal altid bero på en konkret vurdering. Generelt kørselsforbud anbefales ved fast behandling med benzodiazepiner med lang halveringstid (> 10 timer). Fast behandling med benzodiazepiner med halveringstid på 10 timer (oxazepam) medfører en tidsbegrænsning i kørekortet på ét år.

Baklofen og Diazepam virker forskelligt i centralnerve-systemet, hvor nogle af de væsentligste forskelle på effekten er, at Diazepam virker mere sløvende og virker længere end Baklofen, hvilket øger trafikfarligheden.